Diensten

OnnIT is al jarenlang een onafhankelijke adviseur op het gebied van ICT in een groot aantal branches. Wij bieden specialistische kennis aan door middel van diensten. Wilt u naar de cloud? Of wilt u weten of uw licentiepositie conform de regels van de fabrikanten zijn? OnnIT helpt en adviseert u in al uw vraagstukken.

Cloud, Office, 365, Software, SAAS, Microsoft

Licentiepositie onderzoek

licenties, licensing, microsoft, vmware, citrix, software, licentiebeheer, licentiepositie onderzoek, computer, it, ict

In het verleden werd door veel organisaties de post software als sluitpost op de begroting gebruikt. Het gaf aan dat de infrastructuur / hardware belangrijker gevonden werd. Incompliance was vaak het gevolg. Vandaag de dag is mede door de hoeveelheid controles die software vendoren uitvoeren deze strategie veranderd. Wel is er in Nederland nog relatief veel sprake van incompliance. Vaak is incompliance niet bewust want het correct licenseren is een van de grootste uitdagingen in IT . Op de vraag: Is mijn organisatie wel compliant? Moet menigeen het antwoord schuldig blijven. OnnIT heeft hier wel het antwoord op middels een onafhankelijk licentiepositie onderzoek. Als u meer over een ons licentiepositie onderzoek wilt weten lees dan meer op deze website of neem contact met ons op.

Cloudreadiness inventarisatie

Cloud, Office, 365, Software, SAAS, Microsoft

De cloud in welke vorm dan ook, is een ontwikkeling die nadrukkelijk in onze toekomst aanwezig zal zijn. Wanneer u in aanraking komt met de cloud is het vaak nodig alle aspecten die hier mee samenhangen grondig te overwegen. Heeft u gedacht aan maatwerk applicaties of aan het juridische aspect? Wegen de kosten op tegen het gemak? Kortom bent u klaar voor de cloud of anders verwoord bent u cloud ready? OnnIT kan dit voor u onderzoeken middels een cloudreadiness inventarisatie. We kijken samen met u op een onafhankelijke wijze of uw organisatie voordeel kan halen uit de cloud. Wij kunnen beoordelen of uw applicaties aansluiten bij de cloud of elementen hiervan en waar het beste begonnen kan worden met een eventuele migratie. Ook kunnen wij voor u een vergelijkende berekening maken.

Inkoopbegeleiding

Cloud, Office, 365, Software, SAAS, Microsoft

Nieuwe investeringen in de infrastructuur, nieuwe samenwerkingsverbanden etc. bieden kansen. Om deze goed te benutten is kennis nodig van de materie. Met name op het volume licentie gebied beschikken wij over specialistische kennis zodat enerzijds de uitvraag goed aansluit op uw wensen en eisen en anderzijds goed aansluit bij het aanbod uit de markt. Marktkennis is onontbeerlijk om offertes te beoordelen en leveranciers zo te manoeuvreren dat deze met scherpe aanbiedingen komen. OnnIT is zo’n specialist die het verschil maakt in de markt van volume licenties. Door onze onafhankelijkheid en marktkennis zijn wij in staat om het inkoopproces zo te begeleiden dat voor u een optimaal resultaat wordt behaald. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat en van de best aansluitende contractvorm.