End of Sale voor Sophos Central Endpoint Protectie (CEP)

Sophos, Licenties, Advies, EOL, Endpoint, Security, License

End of Sale voor Sophos Central Endpoint Protectie (CEP) & Central Server Protectie (VCSP) per 1 juli 2021.

Populair licentie product:

Sophos Central Endpoint Protectie (CEP) en de soortgelijke Server variant; Central Server Protection (VCSP) zijn vanaf 1 juli 2021 niet meer nieuw aan te kopen binnen het huidige portfolio van de security vendor.

Deze datum betreft de aanschaf van nieuwe licenties. Verlengingen van deze licenties mogen kunnen door bestaande gebruikers tot september/oktober van dit jaar nog worden uitgevoerd.  Daarna zijn de licenties in generlei vorm meer verkrijgbaar.

Alternatieven in Portfolio

Waarom deze succesvolle producten worden verwijderd is, vanuit de marktwerking,  een logische keuze. Op dit moment zijn er reeds bestaande en nieuw ontwikkelde producten in het Sophos portfolio die de eerdergenoemde CEP en VCSP overbodig maken. Daarbij bieden deze producten niet enkel een alternatief bieden voor CEP en VCSP; daarnaast is er een keur aan functionaliteiten toegevoegd zoals:

  • Ransomware protectie,
  • Deep-learning
  • AI functionaliteit etc.

Vervangende producten

Voor de Central Endpoint Protectie  (CEP) is er keuze in twee licentie types namelijk de basis licentie:  Central Intercept X Essentials (CIXE) en de reeds bestaande licentie: Central Intercept X Advanced (CIXA).  Het grote verschil tussen de twee licenties zit het met name in de management-tools. Uitgebreide functionaliteiten betreffende  management tooling zijn ingevoegd in CIXA die met name in gebruik is bij de grotere Enterprise organisaties. De CIXE wordt daarentegen vaker door kleinere organisaties gebruikt en beschikt zodoende over minder van deze management tools.

Voor de Central Server Protectie (VCSP) welke Sophos heeft opgesplitst in Central Intercept X Essentials for Server (CIXE SVR) en Central Intercept X Advanced for Server (CIXA SVR) geldt dezelfde beargumentering van hierboven. Ook hierbij zijn organisatiegrootte en het gebruik van management tooling de belangrijkste verschillen.

Transitie op rolletjes

Indien u op dit moment gebruik maakt van CEP of VCSP licenties kan er op de volgende wijze transitie plaats vinden. De komende maanden hebben huidige afnemers nog de keuze om bij verlenging de “oude” of de “nieuwe” licenties te kiezen. Ook de oude licenties blijven uiteraard onder support vallen gedurende de afgesloten looptijd. Organisaties gaan bij monde van Sophos weinig tot niets merken van de transitie. Wanneer de laatste verlengdatum is verstreken of zoveel eerder als u kiest voor de overstap, zal gekozen moeten worden voor een van de bovengenoemde nieuwe producten.

Wel wil Sophos duidelijk maken dat  gebruikers van de originele CEP en CVSP licenties dienen te zorgen voor spoedige migratie naar CIXA/CIXE of SVRCIXE/SVRCIXA.  Niet omdat het moet, maar zodoende krijgen ze direct gratis toegang tot extra Ransomware protectie, deep-learning AI functies etc.; tot de aangegeven afloopdatum van het huidige licentietermijn.

Sophos geeft aan dat door deze roulering in haar licenties dit zorg draagt dus voor een verbeterde beveiliging van de reeds bestaande producten en zodoende voor een nog hogere up-to-date bescherming van uw organisatie. Iets wat in deze tijd vol malware, hack en Ransomware een fijne geruststellende gedachte.

Mochten er na het lezen van deze tekst nog vragen zijn over deze Sophos producten of over al uw organisatie haar andere licenties, vernemen wij dit graag.

Bel ons via 0880-101010 voor een eerlijk en onafhankelijk advies inzake uw licenties of stuur ons een e-mail via: sales@onnit.nl